tisdag 27 maj 2008

Fler kvinnor på maktpositioner i EU

EU:s stats- och regeringschefer är överens om ett nytt fördrag för EU ska träda i kraft under 2009. Om alla medlemsländer godkänner texten kommer EU att, utöver kommissionärerna, att representeras av en ordförande och en gemensam "utrikesminister". Sveriges kommissionär Margot Wallström har vid ett flertal tillfällen framfört kritik mot att inga kvinnor nämns i diskussionen för personer som anses vara aktuella för tjänsterna. Värdet av kvinnliga förebilder ska inte underskattas om vi vill ha fler kvinnliga politiker.

Av alla EU27:s medlemsländers regeringschefer är endast Angela Merkel, regeringschef i Tyskland, kvinna. I hela världen finns det totalt sju stycken kvinnliga regeringschefer; Christina Elizabet Fernandez de Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), Gloria Macapagal-Arroyo (Filippinerna), Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia), Luisa Diogo (Moçambique), Helen Clark (New Zeeland) och Angela Merkel (Tyskland).

EU-länder med kvinnorepresentation under 20 %
Kvinnorepresentationen varierar kraftigt mellan världens parlament. Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i hela världen år 2007 var 17,2 %. Sverige och Finland har högst andel kvinnor i parlamentet (över 40 %) av alla EU:s medlemsländer. Ett stort antal medlemsländer ha en kvinnorepresentation på under 20 %: Malta (9,2 %), Ungern (10,4 %), Irland (13,3%), Cypern (14,3 %), Tjeckien (15,5 %), Grekland (16 %), Italien (17,3%) Frankrike (18,5 %) Lettland (19 %), Slovakien (19,3 %), Storbritannien (19,7 %) och Polen (20,4 % i senaten 8,0 %). Flera länder utanför Europa är mer representativa till exempel Rwanda (48,8 %), Costa Rica (38,6 %), Sydafrika (32,8 %), Burundi (30,5 %), Peru (29,2 %) och Kirgizistan (25 %).

Endast åtta av 27 kommissionärer är kvinnor (29,6%)

Benita Ferrero-Baldner (Österrike)
Dalia Grybauskaité (Litauen)
Danuta Hübner (Polen)
Maglena Kuneva (Bulgarien)
Margit Wallström (Sverige)
Marianne Fischer Boel (Danmark)
Neelie Kroes (Nederländerna)
Viviane Reding (Luxemburg)

Forskning visar valsystem, kvotering, politisk kultur och starka kvinnoorganisationer har påverkan på hur den politiska kvinnorepresentationen i världens länder ser ut. Europa framhålls ofta som civilisationens och demokratins vagga. När det gäller den politiska kvinnorepresentationen finns fortfarande mycket kvar att göra inom den Europeiska Unionen. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

·

Inga kommentarer: