söndag 11 maj 2008

Allt var så nyss

BOK. Det är den talande titeln på en bok med berättelser om att åldras i Sverige (Ordfront). När man blir äldre märker man hur nära i tiden man upplever händelser som skedde för många år sedan. Det gäller särskilt händelser av avgörande betydelse.

Boken har framställts av Mobila dokumentärredaktionen, som förra året reste till olika platser
för att ta reda på hur det är att bli gammal i Sverige.

Många äldre känner sig marginaliserade i dagens Sverige. Och äldre anses utgöra en homogen grupp. Det är så fel. Det finns flera sätt att åldras. Man möter i boken många olika pensionärer som med egna ord och bilder berättar om sin vardag och verklighet. De berättar om kärlek och lust, tankar inför döden och kroppens förfall, tillbakablickar och framtidstro. Det finns inlägg av såväl amatörer som etablerade författare som Elsie Johansson och Birgitta Stenberg, vilket gör bokens kvalitet ojämn.

Jag skulle haft större behållning av en bok med erfarenheter skildrade enbart av erkända äldre författare.

Inga kommentarer: