onsdag 21 maj 2008

Skärpta krav på Attendo Care

Flera av Lidingös äldreboende drivs av Attendo Care. Vi i äldre-och handikappnämnden, där jag är vice ordförande, är mycket missnöjda med det sätt på vilket Attendo sköter verksamheten för de äldre. Det har resulterat i att driften av Baggeby Gård tagits tillbaka av staden och drivs nu i stadens egen regi.

Nu har Lidingö sjukhem granskats och redovisas i en rapport, som behandlats av äldre-och handikappnämnden. Rapporten pekar på flera brister. Det framgår bl.a. att det inom sjukhemmet är för få sjuksköterskor med tillräcklig kompetens inom äldreområdet. Vi kräver omedelbara åtgärder när det t.ex. handlar om att se över strukturen för patientjournaler och läkemedelshantering och förbättra måltidssituationen. Vi kräver också en handlings- och tidsplan för att komma tillrätta med samtliga brister.

Avtalet med Attendo gäller fram till 2010. Kommer företaget inte tillrätta med bristerna i rapporten inom utsatt tid kommer vite att utkrävas.

Detta är mycket allvarligt. Nu väntar vår granskning av äldreboendena Fyrvaktaren och Björnbo, som också drivs av Attendo.

Inga kommentarer: