fredag 9 maj 2008

Är mobbning ett stort problem i Lidingös skolor?

I onsdags hade folkpartiet sitt månatliga möte på Café Ansgar i Ansgarskyrkan i centrum. Varje möte har ett tema. Denna gång handlade det om mobbing i Lidingös skolor. Gunnel Eklöf är utbildningsnämndens ordförande och berättade om den Temoundersökning som gjorts skolorna och som visar att mobbningen ökar. Men detta bestreds av en av de närvarande, som berättade hur man i hennes skola, Bodals skola, mycket målmedvetet enligt en särskild plan tar i tu med mobbarna och hjälper deras offer genom samtal och undervisning i livskunskap Det fungerar mycket bra. Mobbning är där inte längre ett stort problem.

En annan av de närvarande, som själv varit ett mobboffer, berättade om hur hon själv aktivt bekämpade mobbarna med stöd av en klok lärare. Hon kom stärkt ut ur detta.

Så visst finns det sätt att bekämpa mobbningen. Men det viktigaste är ändå att se till att elever inte börjar mobba.

Inga kommentarer: