tisdag 30 april 2013

Äntligen en lönesatsning på sjuksköterskor

Folkpartiet, inklusive jag själv, har länge argumentart för vikten att satsa på sjuksköterskornas löneutveckling. Stockholms läns landsting, där jag är ledamot, kommer att göra en lönesatsning som riktar sig till specialistsjuksköterskor  på akutsjukhusen. 45 miljoner avsätts i budget 2014 och lika mycket ytterligare året därpå.

Folkpartiets båda kvinnliga landstingsråd Birgitta Rydberg och Anna Starbrink är starkt engagerade i jämställdhetsfrågor. Därför gläds jag, som liberal feminist, att de har lyckats med detta.

Alltför många sjuksköterskor tjänar dåligt i förhållande till sin kompetens. Det gäller framför allt sjuksköterskor med specialistutbildning och erfarenhet, vars kunskaper och bidrag till verksamhetsutvecklingen inte märks tillräckligt väl i plånboken. Den sammanpressade lönestrukturen i vården har lång tradition - men dåliga traditioner är till för att brytas.

Satsningen ska gå utöver den ordinarie löneöversynen  och ge ett påtagligt lönepåslag för sjuksköterskor som är särskilt kompetenta och erfarna och som i hög grad bidragit till verksamheternas mål.

Det är ännu inte spikat vilka specialistgrupper som omfattas. Detta får diskuteras vidare . Utgångspunkten är specialistsjuksköterskor inom bristområden.Inga kommentarer: