tisdag 9 april 2013

Satsning på hälsokommunikatörer

Inom ramen för sitt engagemang för folkhälsofrågor i Stockholms län så har landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) genomdrivit en satsning på hälsokommunikatörer.

Hälsokommunikatörernas främsta mål är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och andra invandrargrupper.

Hälsokommunikatörerna har utländsk bakgrund och hälso-och  sjukvårdsutbildning. Utöver denna kompetens har de unika insikter i olika kulturer och är flerspråkiga.

Deras arbete hjälper invandrare att hitta rätt i sjukvården och tandvården och vägleder när det gäller bl.a. sexuell hälsa och samlevnad, levnadsvanor och familjens hälsa utifrån invandrarnas egna erfarenheter, behov och önskemål.

Hälsokommunikatörerna samarbetar med flera kommuner, bl.a. Lidingö. På hälsans ö ska det vara självklart att bedriva ett omfattande folkhälsoarbete. Dit hör denna viktiga verksamhet.

Inga kommentarer: