onsdag 22 maj 2013

Mesigt om mobiltelefoner


En av de frågor jag särskilt drev när jag var riksdagsledamot gällde ett förbud att använda mobiltelefonen när man kör bil. Risken är stor att man frestas att läsa och skriva sms. Sverige är den enda land i Europa (undantaget Albanien) där det inte finns ett tydligt förbud.

Jag var inte ensam om denna uppfattning. Många enskilda och organisationer anser detsamma. Och riksdagen beslutade i mars i år att regeringen skulle ta fram ett förbud mot mobilanvändning under bilkörning.

Men icke. Regeringen vill  inte ha ett uttalat förbud. I stället vill man att trafikfarligt beteende  bakom ratten ska kunna leda till penningböter oavsett vad man blir störd av.

Men det räcker inte. Det blir luddigt och svårt att kommunicera ut kravet på en skärpning av aktsamheten. Det menar Motormännen  och KAK, Kungliga Automobilklubben, Man hänvisar till den danska vägtrafiklagen som helt enkelt slår fast att "Fordonsförare får under färd ej lov att använda sig av handhållna mobiltelefoner". Den lagen har enligt Motormännen förhindrat många olyckor. Också i Kalifornien har dödstalet halverats bland mobilrelaterade olyckor sedan en lag mot handhållen mobilanvändning infördes 2008.

Så varför är regeringen så mesig när det gäller att införa motsvarande förbud i svensk lagstiftning?


Inga kommentarer: