onsdag 27 mars 2013

Nya Karolinska blir toppmodernt forskningssjukhus

Återigen uppmärksammas Nya Karolinska Solna (NKS), vårt nya toppmoderna universitetssjukhus som ska stå klart 2017. I dag i Dagens Industri av landstingsledamoten Thomas Eriksson (MP). Det handlar om kostnader, om vårdplatser och om NKS plats i den framtida helheten av hälso- och sjukvård i Stockholms län. Här är några korta punkter som är viktiga att komma ihåg.
KOSTNADEN. De många miljarderna kan låta som en hisnande summa. Minns då att det handlar inte bara om byggkostnaden, som när landstinget självt bygger sjukhus. NKS byggs som en s.k. OPS-lösning där byggaren har ansvar för kostnad och sedan drift under ett antal år. Kostnaden handlar alltså utöver bygginvesteringen om all den tekniska driften och motsvarande hyran fram till 2040. Samt om krav på att sjukhuset då, när det överlämnas i landstingets ägo, ska vara i så gott som nyskick.
Kostnaden för att bygga om det gamla Karolinska Solna, med sitt spretande komplex av byggnader från olika epoker, hade blivit minst lika stor och gett mindre funktionalitet än ett nytt, skräddarsytt, flexibelt sjukhus med en huvudbyggnad.
VÅRDPLATSERNA. NKS får avsevärt färre vårdplatser än dagens Karolinska Solna men kommer fortfarande vara ett av landets största sjukhus. Svenska sjukhus är internationellt sett ganska stora. Alltför stora sjukhus är troligtvis inte att föredra för effektivitet och bästa möjliga vård.
Samtidigt som NKS byggs utökas vårdplatserna på andra håll i landstinget: på akutsjukhusen, på mindre sjukhus inte minst i geriatriken. Vi satsar bortåt 15 miljarder i investeringar på i princip alla andra sjukhus i länet (dvs oräknat satsningen på drift under åren framöver, som ingår i NKS-helhetskostnaden). Ett par hundra vårdplatser har redan tillkommit inom sjukhusens befintliga organisation och lokaler. De kommande åren tillförs ytterligare över 500 vårdplatser (enligt landstinget 500 till 2015, ytterligare 350 till 2018 då NKS är i fullt bruk).
ETT MODERNT SJUKHUS MED PATIENTEN I FOKUS. Timbro, som "sågar" NKS, är bl.a. kritiska mot satsningen på konst, 118 miljoner kronor. Detta är i enlighet med landstingets procentregel som säger att en viss andel av bygginvesteringar ska gå till konstnärlig gestaltning. Det handlar om att skapa en bra vårdmiljö. Vi vill inte ha sterila sjukhusmiljöer. Tvärtom ska NKS bli ett föredöme med enkelrum och goda, läkande vårdmiljöer för såväl trivsel som patientsäkerhet och arbetsmiljö.
 
 

 

Inga kommentarer: