måndag 11 mars 2013

Återinför glasögonbidrag för barn

Vid landstingsfullmäktiges februarimöte deltog jag i debatten om glasögonbidrag föranledd av en socialdemokratisk motion. Så här sade jag.

  Ordförande! Det här är ingen så kallad cykelställsfråga. Även om vi inte är så många ledamöter här i salen just nu så ska vi snarare tolka det som om att ledamöterna är ganska hungriga efter en lång dag här.

Nu är Anna Kettner inte här i salen men jag vill säga att jag reagerar på att hon tror att vi landstingsledamöter uppfattar några av de frågor som vi behandlar här som cykelställsfrågor. Tvärtom. Jag tycker att alla frågor som vi diskuterar här är väldigt viktiga, inte bara för oss utan framför allt för invånarna i regionen.  

Jag hade en fungering och det är varför Socialdemokraterna genom Conny Fogelström nöjer sig med att föreslå en kartläggning. Ni var ju med om att avskaffa bidragen före förra mandatperioden, men ni nöjer er med en kartläggning.  

Naturligtvis gör vi rätt genom att fatta beslut rakt av om att införa bidragen. Det ska göras så fort som möjligt.  

Jag var också fundersam över rubriken som talar om rätten till glasögon. Jag fick först uppfattningen att ni tyckte att glasögon skulle vara gratis för alla som behöver det. Men jag har förstått av de tidigare inläggen här i dag att det inte är det ni vill. Det handlar om att få ett bidrag. 

Vad jag inte heller är på det klara med är hur ni ser på frågan om ifall de här bidragen ska vara behovsprövade. Jag gillar inte behovsprövade bidrag. Dels tycker jag att det är väldigt diskriminerande, dels vet vi att det är administrativt krångligt. Alla barn som är under 16 år som är berättigade till glasögonbidrag ska få bidrag oavsett föräldrarnas inkomster. På det sättet undviker man också krånglig administration. 

Det är alltså viktigt, herr ordförande, att så snabbt som möjligt återinföra de här glasögonbidragen för barnen. Jag tycker att det är lite skämmigt för Stockholms läns landsting som är det enda landsting i Sverige som inte har haft de här bidragen. Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag!

 

 


 

Inga kommentarer: