onsdag 27 februari 2013

Enhetstaxa är enkel och enfaldig. Zontaxa är smart och sinnrik.


Bland lidingöliberalerna finns den kloke och kunnige trafikpolitikern Göran Tegnér. Han syns ofta i lidingöpressen.
 
Jag vill gärna sprida hans åsikter vad gäller taxor i kollektivtrafiken. Så här anser han (och jag).
Detta är föranlett av att den rödgröna oppositionen i landstinget vill ersätta dagens zontaxa med enhetstaxa.

Enhetstaxan är för dyr för korta resor och för billig för långa resor, och passar därför nästa aldrig. Att bara välja en enhetstaxa för att den är enkel är att göra det för enkelt för sig. Syftet med en taxa är att den ska stimulera fler att åka kollektivt och samtidigt ge intäkter så att vi har råd med att upprätthålla och bygga ut kollektivtrafiken. 

Med en zontaxa vars pris på något sätt varierar med resans längd vinner man två saker: man kan få fler resor vid samma nivå på intäkterna; eller omvänt: man kan få ökade intäkter vid samma nivå på resorna. I många fall kan man samtidigt både öka intäkterna och resandet. 

Inga kommentarer: