torsdag 14 februari 2013

Kärlek ska inte göra ont

På Alla hjärtans dag har vi förhoppningsvis blivit överösta med hjärtan, budskap om kärlek och uppmaningar, inte minst från media, om vad man bör köpa till sin kärasta för att bedyra sin kärlek.

För UN Women( UNWomen.se) ,där jag är aktiv i styrelsen, är kampen mot våld mot kvinnor är central. Vi vill därför sprida följande budskap

Ge din partner, din fru, din mamma, din syster och din dotter ett liv fritt från våld.

Kärlek ska inte göra ont, kärlek skapas genom respekt och jämställdhet.

Relationer skapas på en grund byggd av rättvisa och måste vara fri från våld i alla former.

Känslomässiga och sexuella trakasserier hör inte ihop med kärlek.

Relationer ska baseras på respekt, omsorg och att man gemensamt löser sina omsämjor utan våld.

UN Women leder runt om i världen globala insatser för att alla former av våld ska upphöra. Det handlar om att länder ska anta starkare lagstiftning, eliminera straffrihet för kränkningar av gällande lagar, tillhandahålla hjälp för överlevande samt förhindra att våld överhuvudtaget äger rum. UN Women strävar efter  hjälp  i hela världen till alla som överlevt våld.

Kärlek innebär mycket för många människor. Men en sak är säker. Alla har rätt till ett liv utan våld.

Inga kommentarer: