lördag 26 januari 2013

Maria Arnholm Lidingöbo med ansvar för jämställdhet

I måndags utsåg regeringen Maria Arnholm Folkpartiet till ny jämställdhetsminister efter Nyamko Sabuni som meddelat att hon inte ville fortsätta. Maria bor sedan många år i ett kollektiv på Lidingö som hon var med om att starta. Hon har också ett förflutet i lidingöpolitiken för Folkpartiet med uppdrag i olika nämnder.
Hon har lång erfarenhet av arbete i regeringskansliet från den förra borgerliga regeringen då hon bl.a. var stabschef hos socialmininstern och biträdande statsministern Bengt Westerberg. Hon var med om att införa den första pappamånaden i föräldraförsäkringen. Efter flera år i det privata näringslivet återkom hon till regringskansliet som statssekreterare hos Nyamko Sabuni.
De viktigaste frågorna för Maria är att komma till rätta med löneskillanderna mellan yrken som domineras av kvinnor respektive män,
pojkars sjunkande resultat i skolan och mäns våld mot kvinnor.
 
Maria är också en skicklig körsångare och stöttepelare i Lidingö kyrkas motettkör, där hon sjunger alt. Kyrkoherden Carina Nilsson uttryckte en förhoppning till mig att Maria måtte hinna med kören även som statsråd. Det är så ont om skickliga altar.
 
 •  

  {0}
  Favorit
  {0}
  {0}
  {0}
  {2}

  Folkpartiet.se

  2 kommentarer:

  FV sa...

  mäns våld mot kvinnor?

  Våld i nära relationer förekommer oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet. Det hoppas jag att MA skall inse och bryta med feminismen som inte passar in i FP:s ideologiska kärna.

  Helena Bargholtz sa...

  Hej!

  Tack för ditt viktiga påpekande.

  Helt rätt. MA borde uttryckt det som mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer, vilket hon och Folkpartiet avser. Det brukar Nyamko Sabuni göra. Uttrycket våld i nära relationer kan också inkludera våld mot barn, vilket ofta är ett inslag i familjevåld.

  MA har förklarat att hon är feminism.Vad är din tokning av feminism som gör att du anser att det inte hör hemma i FP:s ideologi?