torsdag 17 januari 2013

LO är bakåtsträvare och bromskloss för vården

Mångfalden av aktörer i den svenska välfärdssektorn har i grunden inneburit en positiv utveckling, av kvalitet, tillgänglighet och inte minst valfrihet. Men det gillar inte LO. Därför vill man helt sonika avskaffa den populära lagen om valfrihet, som äntligen ger människor möjlighet att välja själva och som skapat en rad nya vårdföretag, som ofta leds av kvinnor.

I stället vill man använda den otympliga och kritiserade lagen om offentlig upphandling, trots att upphandlingar visat sig helt otillräckliga i vårdsektorn.

Varför vill LO strypa den populära vården för invånarna i stockholmsområdet? Det handlar om hundratusentals människor. LO säger sig vilja värna barnen, de sjuka och äldre. Men någon tilltro till den egna förmågan och rätten att välja den vård man tycker är bäst har inte LO.  Men invånarna  gillar sin valfrihet och utnyttjar den.

Vad händer med privat drivna och mycket uppskattade S:t Görans sjukhus med de bästa vårdresultaten om LO:s förslag genomförs? Vad händer med den majoritet av länets husläkarmottagningar som drivs av fristående aktörer, inte sällan personalägda vårdföretag?

LO förstorar problemen i sin roll som bakåtsträvare och bromskloss.

Folkpartiets bägge landstingsråd i Stockholms läns landsting Birgitta Rydberg och Anna Starbrink har på sina bloggar och i debatt inlägg visat sin oro för LOs utspel. Jag delar deras oro. För vi vet ju att LO spelar en stor roll för socialdemokraternas politiska ställningstaganden.

Våga se framåt. Det finns tillräckligt många problem som behöver konstruktiva lösningar. Hjälp till med det LO.

Inga kommentarer: