torsdag 10 januari 2013

Äldre patienter ska garanteras en skräddarsydd och god vård

Hur ska hälso-och sjukvården fungera i Stockholmsregionen när Folkpartiet får besluta? Det diskuteras just nu bland länets folkpartister. Utgångspunkten är ett nytt program för en liberal sjukvårdsvision.

Programmmet är omfattande. Eftersom jag tillhör kategorin äldre är jag särskilt nyfiken på vad visionen för oss är.

I en liberal vård är det självklart att alla människor har olika behov, önskemål och förutsättningar och att detta faktum inte upphör den dag vi fyllt 65 år. En högre andel äldre i samhället leder till ökat behov av att anpassa vården till allt mer diversifierade behov. Att bli äldre behöver inte automatiskt betyda att man blir multisjuk men kan ändå  innebära det för vissa. Vi pensionärer vill då själva kunna välja de alternativ som passar just oss och vill också kunna påverka  vår egen hälsoutveckling.

För dem som som drabbas av sjukdom ska det finnas en palett av olika äldreanpassade behandlingsalternativ att välja på. Efter varje läkarbesök får patienterna en skriftlig sammanfattning av de viktigaste som sagts i samband med läkarbesöket. Vid allvarligare sjukdomar erbjuder läkaren uppföljningssamtal. Då är anhöriga välkomna att vara med.

Vid sidan av läkemedelsbehandling  ska patienter kunna sköta uppföljning av sin  sjukdom från hemmet med hjälp av lättförståeliga hjälpmedel och distanskontakt med sjuksköterska elle läkare. Men de som vill ska kunna få uppföljning vid sin vårdcentral. Extra stöd ska kunna erbjudas en kostnadsfri vårdkoordinator.

Äldres valfrihet måste respekteras även i samband med svår sjukdom och sjukdom i livets slutskede.
Det är inga kontoversiella ståndpunkter som föreslås i det liberala programmet vad gäller oss äldre. Tvärtom, de är kloka och självklara.


Inga kommentarer: