fredag 29 juni 2012

Fler pendelbåtar behövs i Stockholm


Detta inlägg har jag skrivit tillsammans med min partikamrat tillika vice ordförande i Tekniska nämnden. Det har publicerats i Mitti Lidingö den 7 augusti 2012.

Som framgick av Mitt i Lidingö nyligen har landstingets trafiknämnd äntligen beslutat permanenta båtpendeln ”Sjö vägen” mellan Nacka, Lidingö och Nybroviken med angöring vid Larsbergs brygga.

Mycket glädjande  för lidingöborna. Folkpartiet har länge arbetat för flera båtlinjer i Stockholm. Sjövägen är ett bra exempel där båttrafik kan komplettera och avlasta det befintliga kollektivtrafiknätet.

Nu är det dags, anser Folkpartiet, för en snabb start av skyttellinjer Slussen- Norr Mälarstrand och Liljeholms kajen- Hornstull.

Enligt landstingsalliansens budget ska försök med nya båtlinjer utvecklas, helt i linje med Folkpartiets förslag.

Stockholm är ju Nordens Venedig.

Inga kommentarer: