torsdag 14 juni 2012

Cancervården prioriteras i landstinget.Landstinget, där jag är ledamot  för Folkpartiet, debatterade sin budget för 2013 i dagarna två. Det blev långa debatter med många inlägg, ofta bra och med trevligt tonläge både från alliansföreträdarna och oppositionen. Alliansens budgetförslag gick igenom. Inte helt oväntat. 

Själv gjorde jag detta inlägg.

Ordförande, landstingsvänner!

Cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och den som ökar snabbast. För den äldre befolkningen ligger cancer bakom majoriteten av dödsfall. Cancervården står också för en betydande del av sjukvården, ca 7 % av Sveriges totala sjukvårdskostnader och förväntas öka framöver.
Antalet personer som lever med cancer förväntas fördubblas fram till år 2030. Detta beror i första hand på en ökad befolkning och allt fler äldre men också på att behandlingen  av vissa cancersjukdomar har gjort framsteg så att patienter med cancer lever längre. Cancer är numera för många, inte en dödlig sjukdom men en kronisk.
Cancervården är en prioriterad fråga för alliansen.  Nu utarbetas  en cancerplan för SLL, som ska säkerställa att målen i cancerstrategin uppnås.
Cancerfrågorna domineras sedan länge av bröstcancer. Det är förklarligt och det är bra. Bröstcancer är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Varje år drabbas ca 1500 kvinnor i länet.
Men också olika former av gynekologisk cancer drabbar kvinnor, om än inte lika många. Men de drabbas också av stor oro och ibland personliga tragedier. Nu knyts stora förhoppningar till HPV   vaccineringen av unga kvinnor som äntligen kommit igång efter mycket strul. Det är alldeles för tidigt  att veta hur många som kommer att vaccineras. Men förhoppningsvis kommer det att gälla en majoritet.
Hur ska då vården bäst organiseras för att klara den cancer som drabbar endast kvinnor? I arbetet med landstingets egen cancerplan får de frågorna behandlas.  Kanske borde ett särskilt center för kvinnospecifik cancer diskuteras? Jag har hört att i Europa behandlar gynekologer också bröstcancer.  Det kunde kanske vara en modell också för landstingets sjukvård?  Cancervårdens resultat är beroende av väl fungerande och effektiv vårdsamverkan. Här måste vi pröva nya och flexibla modeller.
Avslutningsvis har jag en undran. Landstingets vård ska vara jämställd och jämlik. Det är vi alla överens om.
Men jag undrar hur det förehåller sig med bröstcancervården? Jag har fått oroande signaler om att den är åldersdiskriminerande. Kvinnor över 65 underbehandlas ofta på grund av sämre kunskaper hos sjukvården om utvecklingen av bröstcancer hos äldre kvinnor. Det leder till mindre intensiv behandling och därmed sämre överlevnad. Jag hoppas att jag har fel i mina farhågor. Men om så inte är fallet måste denna åldersdiskriminering upphöra.
Bifall till  alliansens och landstingsstyrelsens förslag.
Inga kommentarer: