måndag 16 juli 2012

Varför mår kvinnliga studerande sämre än manliga?

 Sommarstiltje råder just nu på min blogg och i mitt politiska huvud. Ett par veckor på året är det skönt att vara bortkopplad och avkopplad.

Men nyhetsbrev från  folkpartistiska statsråd dyker upp emellanåt. Idag fick jag ett från Nyamko Sabuni där hon tar upp en viktig fråga som inte är okänd för mig. Det gäller skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation.

Bakgrunden är, skriver hon, att i februari publicerade CSN rapporten Studerandes ekonomiska och sociala situation. I rapporten visas bl.a. att studerande kvinnor i betydligt större omfattning än studerande män upplever olika former av fysiska och psykiska besvär. Exempelvis upplever 80 procent av kvinnorna att de ofta är stressade jämfört med 58 procent av männen. 61 procent av kvinnorna har ont i rygg, nacke och axlar, vilket kan jämföras med att 34 procent av männen ofta känner liknande besvär.

Detta är knappast något nytt. Men jag är glad över att frågan uppmärksammas. Det är viktigt med kunskap om bakomliggande orsaker till varför kvinnor och män upplever hälsosituationen på olika sätt under studietiden. Känner kvinnor större press att lyckas och större oro för att inte lyckas?

 Jag välkomnar därför att regeringen har fattat beslut om att ge CSN i uppdrag att genomföra en undersökning om detta.

Inga kommentarer: