tisdag 26 juni 2012

Sverige+ Kvinnokonventionen=sant?


Är FN:s Kvinnokonvention ett verktyg för jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner och landsting? Den frågan ställs i en rykande färsk rapport som UN WOMEN lanserar i Almedalen.
Rapporten grundar sig på enkäter med 1000 politiker och tjänstemän i kommuner och landsting, samt med experter och forskare inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Tung kritik riktas mot att det officiella Sverige inte följer konventionens krav.
Trots att Kvinnokonventionen är en av de mest kända av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter, kritiseras kommuner och landsting för att den inte praktiskt tillämpas i jämställdhetsarbetet. Flera menar att ett stort ansvar vilar på nuvarande och tidigare regeringar, för bristande implementering och okunskap om Kvinnokonventionen. Regeringen beskrivs som otydlig i hur de vill arbeta med konventionen i fråga. Stöd och riktlinjer till kommuner och landsting saknas, vilket gör att tillämpningen har stora brister.
Kommunerna är lika skyldiga att känna till och följa Kvinnokonventionen som regeringen är. De ska se till att alla beslut följer Kvinnokonventionen och de ska tolka lagar och bestämmelser i enlighet med den, säger Christina Johnsson, chef för forskning och utbildning vid Raoul Wallenberginstitutet. Vad behöver då göras för att Kvinnokonventionen ska bli ett aktivt verktyg i jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting? UN Women och Fredrika Bremerförbundet väcker frågan på ett första seminarium i Almedalen, som följs upp med regionala seminarier om kvinnokonventionen under hösten.
Michelle Bachelete, UN Women. Foto: UN Photo.


Inga kommentarer: