måndag 30 april 2012

Fler jourläkarbilar till lidingöborna

Betydligt fler lidingöbor, i likhet med övriga invånare i regionen, ska kunna ska kunna få en läkarbedömning i hemmet genom jourläkarbilarna. Här arbetar läkare som är specialister i
allmänmedicin. Läkarna kallas hem till patienter via Vårdguiden när
sjuksköterskorna där att det finns ett behov av en läkarbedömning i hemmet.
Är tillståndet livshotande hämtas patienten med ambulans.

Läkare från jourläkarbilar gör också besök om en person avlidit i sitt hem. Läkaren konstaterar att ett dödsfall inträffat, samtalar med anhöriga och skriver nödvändiga intyg. En annan viktig del kan vara att göra en medicinsk bedömning om en person som är psykiskt sjuk behöveer få vård mot sin vilja för att han eller hon kan bli en fara för sig själv eller andra.

Från 2013 kommer betydligt fler bedömningar i hemmet göras av läkare från
jourläkarbilarna. Bilarna ska ha en kapacitet för minst 6000 läkarbesök per år
och om det behövs ska antalet besök kunna ökas ytterligare, upp till
12 000 besök. Det är en rejäl utökning jämfört med 2011 då 1700 läkarbesök
gjordes via jourläkarbilarna. Särskilt prioriterade grupper är barn och äldre.
Jourläkarbilarna är ett komplement till annan vård. Utöver
ambulansverksamheten arbetar läkare i patienters hem inom andra vårdformer,
t.ex. hembesök direkt från husläkarmottagningar och avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH).

Fler jourläkarbilar framför allt för barn och äldre vet jag är efterlängtat och är viktigt för Folkpartiet.

Inga kommentarer: