fredag 20 april 2012

Fler pappamånader efterlängtat av Liberala Kvinnor

Jan Björklund har häromdagen i en TV4-intervju uttalat sig positivt för fler pappamånader. Liberala Kvinnor har länge och intensivt arbetat för fler pappamånader.

I dagens DN debatt skriver Liberala Kvinnors ordförande Bonnie Bernström tillsammans med S-kvinnors ordförande Lena Sommestad om behovet av en vidareutveckling av föräldraförsäkringen läs här

Folkpartiet var först med att ta ställning och driva igenom en pappamånad. Sen kom socialdemokraterna med ytterligare en. Statistik från SCB och TCO visar att pappamånaderna har haft effekt. Fler föräldrar delar fler dagar på föräldraledigheten nu.

Liberala Kvinnor menar att garantimånaderna i föräldraförsäkringen är en beprövad, lättbegriplig och obyråkratisk politik. Varför ändra ett vinnande koncept!!

Som motargument till fler pappamånader har framförts att valfriheten hotas. Individen själv ska får bestämma. Liberala Kvinnor tycker också att individen själv ska få bestämma, men vems valfrihet är hotad? Kvinnor har i snitt lägre lön redan när första barnet föds. Det blir rationellt för familjen att hon stannar hemma eftersom det kostar minst med den konstruktion som föräldraförsäkringen har. Sen är ekorrhjulet igång. Lägst lön blir borta mest från arbetsmarknaden vilket ger lägre lön och ännu sämre löneutveckling. Flest vab-dagar och mest sjukfrånvaro under småbarnsåren registreras på kvinnor.

Kvinnors livslön blir 70 procent av männens och pensionen blir därför lite drygt 2/3-delar av mäns pensioner till följd av valen i trettioårsåldern. Det går inte att välja om sen. Kan man tala om valfrihet när yttre ekonomiska villkor styr?

Papporna har inte heller mycket val. När de vill ta ledigt, är det många som möter en rad tysta och outtalade fördomar om föräldralediga män. Det krävs mod för att hävda sin rätt. Som tur är kan många pappor nu skylla på garantimånaderna i försäkringen. ”Måste ta ut”-argumentet är effektivt. På så sätt har antalet pappadagar ökat de senaste åren. Men än så länge är det inte mer än 23 procent av alla de fyrtiosjumiljoner dagarna. Kvinnor tar 77 procent.

Vi ser Jans utspel som en stor möjlighet för Folkpartiet att återigen bli ledande i jämställdhetsfrågorna. Det kommer att gynna partiet i valet. Och framförallt kommer det att gynna småbarnsföräldrar och i synnerhet kvinnorna .. den dag de går i pension.

Inga kommentarer: