måndag 23 april 2012

Värna Gotland från vindkraftsexploatering

På Gotland finns en liten kämpande förening "Värna det Gotländska Kulturlandskapet", som oroar sig för den kraftiga utbyggnaden av vindkraften på Gotland.

Man anser att en kraftig utbyggnad av vindkraften på som följd av en ny fastlandskabel skulle avsevärt försämra Gotland som turistlandskap och därmed undergräva den i särklass viktigaste och mest utvecklingsbara näringsgren som turismen utgör på Gotland.

Jag är sommargotlänning och delar Värnas oro

Till en början talade man mycket om att vindkraften var en miljösatsning. Numera talar man mest om en goda avkastning den ger för ägarna. En avkastning på 12% av insatt kapital gör vindkraften till en överlägsen kapitalinvestering.

Men behövs egentligen vindkraften? I gårdagens Svenska Dagblad ifrågasätts detta av Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott, en tung opinionsbildare.

De anser att en gigantisk vindkraftsutbyggnad genomförs i ett land som Sverige, som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Pengarna borde istället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn.

Det låter förnuftigt.

Inga kommentarer: