onsdag 1 februari 2012

Skärpning SL- några fler bänkar kan ni kosta på oss

Inlägg i Lidingö Tidning den 3 februari 2012

Varför finns det så få sittplatser i den spatiösa, men trista, vänthallen till Lidingötåget? Bara tre bänkar med vardera tre platser. Oftast, särskilt i tjugo minuters trafik, är de upptagna när man kommer från tunnelbanan.

SL påstår att man är intresserad av att höra sina resenärers synpunkter på trafiken. I vänthallen till Lidingötåget finns anslag där man uppmanas höra av sig. SL gjorde sig till och bjöd i höstas på kaffe i vänthallen för att prata med resenärerna och höra synpunkter och önskemål. Jag framförde min önskan om fler sittplatser till en vänlig man som noga antecknade på sitt frågeformulär vad jag sa och lovade att framföra detta. När det gått en tid utan att något hänt ringde jag SL och påminde om detta. Även detta påstod man antecknas för att framföras till de ansvariga. Ännu finns inga fler sittplatser. Varför undrar jag? Utrymmesbrist kan det ju inte handla om. Det finns en rejäl golvyta för många fler bänkar. För dyrt? Jag har svårt att tro t SL inte kan stå för den kostnaden. Det blir ju ändå i yttersta ändan vi trafikanter som betalar via avgifterna. Eller ska SL satsa på sponsring av bänkarna?
Hur som helst. Jag vill kunna få en sittplats när jag väntar på tåget.

Inga kommentarer: