tisdag 14 februari 2012

UN Womens rikstäckande enkät om jämställdhet till Sveriges kommuner och landsting

Idag nås tusen tjänstemän och politiker, från samtliga kommuner och landsting, av en enkät om FN:s Kvinnokonvention och jämställdhet.
Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Men de internationella styrdokument som Sverige åtagit sig att följa är fortfarande ganska okända. UN Women Sverige är en av FN:s arton nationella kommittéer för jämställdhet, med uppdrag att bland annat öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention.

UN Women utreder under våren, tillsammans med Fredrika Bremerförbundet och med stöd av Ungdomsstyrelsen, om och hur Sveriges kommuner och landsting använder sig av Kvinnokonventionen. Enkäten är en del av UN Womens rikstäckande undersökning som avser att kartlägga det nationella ansvaret på regional och lokal nivå. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport under Almedalsveckan 2012 och vid ytterligare fem regionala seminarier.


Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta:
Hanna Glans, EQO, 0707 138530, hanna.glans@eqo.nu

Inga kommentarer: