torsdag 26 januari 2012

Titt i kristallkulan

Hur kommer vår värld att se ut år 2025? Och hur skulle vi vilja att den ser ut?

Vilka liberala värden är hotade och vilka samhällsfrågor kommer att vara de viktigaste under de närmaste tio-femton åren?

Vilka är de liberala visionerna? Vad bekymrar oss i samhällsutvecklingen?

Detta är utgångspunkten för Folkpartiet liberalernas arbete med ett nytt partiprogram.

Programgruppen har därför i en enkät ställt ett antal frågor. Syftet med svaren är att få fram en liberal vision och veta vad vi känner oss mest bekymrade över i samhället.
Läs enkäten här


Enkäten är öppen för alla liberaler, alltså inte bara partimedlemmar. Svaren vill man ha före den 1 februari.

Jag har som liberal en optimistisk framtidstro. Jag ser hellre möjligheter än svårigheter. Men jag är naturligtvis medveten om de problem som finns. Jag tror på varje individs rätt att få utvecklas utifrån sina egna inneboende förutsättningar. Men då måste samhället skapa möjligheter för detta med en bra skola och jobb åt alla. Globalisering, ett fritt företagande parat med social trygghet och inte för stora inkomstskillnader är hörnstenar i en bra samhällsutveckling.

Vad jag inte har fantasi att föreställa mig nu är hur långt den tekniska utvecklingen har nått om tio- femton år. Sett i backspegeln hade jag lika många år bakåt inte kunnat förutse dagens tekniska utveckling. Finns det någon gräns? Var går den i så fall? Kan den förutses så att den platsar i Folkpartiet nya partiprogram? Jag hoppas att programgruppen tar upp detta. Den tekniska utvecklingen och dess följder måste vi försöka bedöma och ta ställning till.

Kommande generationer ska inte få anklaga oss för något vi nu borde förutse men inte gjorde. Vad kan det vara?

Inga kommentarer: