onsdag 11 januari 2012

Presstödet- en dinosaurier som överlevt sig själv

Inlägg publicerat den 9 januari i www.second-opinion.se

Avskaffa presstödet. Det slogs- återigen- fast av Folkpartiets landsmöte i höstas. Det är ett liberal krav sedan länge, som Folkpartiet tyvärr svek under förra mandatperioden. Jag vet för jag var då riksdagsledamot. Regeringen fick kritik av EU kommissionen därför att det svenska presstödet snedvrider konkurrensen. Regeringen, med Folkpartiet, var ytterst ovillig att göra något åt detta missförhållande. EU-kommissionens krav på den svenska regeringen utgjorde en milstolpe i den fyrtio år långa segdragna debatten om presstödet.
För att bemöta EU- kommissionens krav har nu tillsatts ytterligare en utredning som ska komma med ett nytt förslag till presstödet som är gottagbart för EU -kommissionen.
Jag var som riksdagsledamot kritisk till den svenska hållningen och är det fortfarande. Presstödet framstår som en dinosaurie som överlevt sig själv. Det infördes i en tid när tryckta medier hade en dominerande ställning när det gällde nyheter, debatt och opinionsbildning.
Presstödet ger en extra snedvridning av konkurrensen i storstadsområdena. Även andra tidningar än prenumererade borde beaktas när stödet ska bedömas. Det innebär exempelvis för Stockholms del att det finns minst sex tidningar som borde få stöd.
Tidningar som är bra på att möta läsarnas önskemål tvingas slåss mot mindre skickliga konkurrenter som kan förlita sig på statliga pengar.
Medielandskapet ser numera annorlunda ut. Nya medier skjuter upp som svampar ur jorden. De elektroniska medierna har drastiskt ökat möjligheterna att till opinionsbildning. På den traditionella tidningsmarknaden blir bransch- och nischtidningar allt viktigare. Argumenten att presstödet behövs för att garantera mångfalden håller därför inte längre. I stället handlar det om att stötta vissa tidningar med skattebetalarnas pengar utifrån politiska egenintressen. Men detta är det känsligt att tala om för presstödets anhängare.
Medierna är inte vilken samhällssektor som helst. De är av avgörande betydelse för den fria debatten. Därför måste staten vara extra försiktig med att reglera de lagliga eller de ekonomiska förutsättningarna för medierna. I ett fritt samhälle måste mediernas oberoende värnas.
Det är viktigt att slå vakt om det tryckta ordet vare sig det framställs i en papperstidning eller elektroniskt. Detta gör man inte bäst genom ett selektivt, omodernt presstöd. Nej, avskaffa presstödet och stimulera mediebranschen genom att istället avskaffa den orimliga reklamskatten.

Inga kommentarer: