tisdag 15 november 2011

Snart är det den 25 november

Det är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Vi i kvinnojoursrörelsen kämpar mot våldet dagligen.
Men vi kan bli fler som engagerar oss mot våldet på många plan. Alla vinner på ett jämställt samhälle fritt från våld. Alla behövs för att nå dit.
Vill du vara med?
1. Engagera dig i en kvinnojour eller tjejjour.
Mycket av det skydd och stöd som för våldsutsatta kvinnor tillhandahålls av jourer som är helt beroende av ideella krafter. Kvinnojourerna arbetar även förebyggande för att stärka kvinnor och motarbeta mäns våld.
2. Bryt kopplingen mellan män och våld.
När vi talar om våldsutsatta kvinnor blir ofta de misshandlade männen osynliga. Vilka är de?
Siffror från Brottsförebyggande rådet visar att minst två procent av vuxna män i Sverige, d.v.s. cirka 90 000 individer, har utsatt en partner eller ex-partner för våld inklusive våldtäkt årligen.
Män utsätter dessutom andra män för våld och växer ofta upp med att se våld som en lösning på problem. Det behövs mer förebyggande arbete med män för att bryta kopplingen mellan manlighet och våld.
3. Våga se och agera.
Vi vill uppmana alla lidingöbor att titta till varandra lite extra nu när julledigheten närmar sig. För den som är utsatt för våld och övergrepp av sin partner är ledigheter ofta en svår tid. Livlinor och vardagsrutiner som jobb och fritidsaktiviteter upphör. Våldet gör det inte. Ett ord från dig som är granne eller vän kan betyda mycket för den som är utsatt. Att du ställer dig på hennes sida och vågar ingripa och ifrågasätta kan vara första steget till förändring. Du kan vara tydlig med att du ser vd som händer, att det är fel och att du finns där för henne.

Våldtäkt och våld i nära relationer står under allmänt åtal och är inte en privatsak. Att misstänka något men inte agera är inte okej. Särskilt inte om det finns barn med i bilden. Ser eller hör du när någon blir utsatt för våld av sin partner- anteckna händelseförloppet och ring Polisen.
På www.kvinnojouren.se kan du läsa mer om varningstecken och vad du kan göra som vän eller anhörig.
Du kan också kontakta kvinnojouren Kerstin på Lidingö 08 767 03 03.

Inga kommentarer: