fredag 4 november 2011

Sverige bäst på att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Nyamko Sabuni, FP:s jämställdhetsminister, har anledning just nu att vara nöjd. Det är hon också i sitt nyhetsbrev nyligen.

European Women's Lobby, det stora europeiska samarbetsorganet för kvinnoorganisationer, har nämligen listat och betygsatt de europeiska ländernas handlingsplaner för att förhindra mäns våld mot kvinnor.

Här ligger Sverige långt fram. Förra mandatperioden antogs tre handlingsplaner. För det första en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, för det andra en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och för det tredje en handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Regeringens jämställdhetsråd - där kvinnoorganisationer och andra organisationer som arbetar med jämställdhet är representerade - har varit delaktiga i framtagandet av handlingsplanerna. Dessa innehåller tillsammans 107 åtgärder för att möta olika former av våld mot kvinnor.

Det är dessa planer som nu fått högsta möjliga betyg av European Women's Lobby. Och vad mer är - Sverige är det enda land som överhuvudtaget blir godkänt.

Visst är det smickrande för Sverige, men dystert för kvinnor i övriga världen.

Arbetet med att få ett slut på mäns våld mot kvinnor går alltid för långsamt. Värderingar och strukturer måste brytas. Men i den frustration som vi kan känna över att vi inte nått tillräckligt långt finns också en tillfredsställelse över att det idoga arbete som sker uppmärksammas. Förhoppningsvis kan det leda till bättre villkor för kvinnor i andra länder.

Nyamko konstaterar att det länge funnits en samsyn i svensk politik om att våld mot kvinnor måste upphöra. Med Folkpartiet och Alliansen har resurserna äntligen börjat matcha engagemanget.

Inga kommentarer: