lördag 26 november 2011

Morgondagens palliativa vård sker hemma

Jag har deltagit i många konferenser och seminarier under åren som politiker. De flesta går obemärkta förbi. Men häromdagen var jag på ett seminarium som lämnade avtryck. Det handlade om verksamheten i det regionala cancercentret i samverkan mellan Stockholms läns landsting och region Gotland.

Då talade Georg Engel, chef för Ersta Hospice, om morgondagens palliativa vård för cancersjuka. Han betonade vikten av en trygg organisation för palliativ vård. Utvecklingsmöjligheterna är stora, framför allt därför att ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, är på stark frammarch. ASIH i samarbete med palliativa konsultteam gör att man kan bygga "sjukhus" i hemmen, vilket i sin tur leder till säkrare och billigare vård. De som idag får dessa insatser är i särklass de mest nöjda patienterna.

Hospice hemma med medicinska insatser innebär utveckling och utmaning. Men man måste klara gränsdragningen mellan kommunens ansvar för basal hemsjukvård och landstingets ansvar för avancerad sjukvård.

Georg Engel påminde om att inte bara cancer utan även demens är en sjukdom med dödlig utgång. Därför behöver också demenssjuka ett hospiceboende. Jag tänkte att på Lidingö Hospice måste också dementa kunna få vårdas.

En oro har jag för hospice hemma. Orkar de anhöriga ställa upp? Jag framförde det och Georg Engel höll med om att detta är ett problem.

Inga kommentarer: