söndag 6 juni 2010

Varmt välkomna alla nya svenska lidingöbor!

Jag har just kommit hem efter att varit med på Lidingö Stads fest för de nya svenskarna, d.v.s alla de på Lidingö som blivit svenska medborgare under 2009. Det var som alltid en glad familjefest, i år på Forresta eftersom Stadshuset är under ombyggnad. Av de ca 100 lidingöbor som fått medborgarskap deltog ca hälften. Tillsammans med fullmäktiges ordförande Kjell Treslow och kommunalrådet Paul Lindquist delade jag ut diplom. Jag hade som alltid min fina lidingödräkt.


Jag är upphovskvinna till denna cermoni. För över femton år sedan motionerade jag i kommunfullmäktige om att Lidingö skulle välkomna sina nya medborgare genom en särskild cermoni på nationaldagen. Jag fick bifall till mitt förslag. Det är inte ofta man får bifall till sina motioner. Men detta bifall är jag särskilt glad över och ser fram emot att få vara med om många trevliga fester för nya svenskar.

Inga kommentarer: