tisdag 22 juni 2010

Papperslös är inte lika med rättslös

I vintras besökte jag en av de hälsomottagningar för papperslösa, som drivs av Läkare i Världen och som finns i Stockholm.

Sedan 2008 har papperslösa inte rätt till vård, såvida de inte själva står för hela kostnaden. I praktiken är detta omöjligt för de allra flesta. Det fanns även planer på att lagstifta om ett förbud mot att ge vård till papperslösa, men påtryckningar från det civila samhället ledde till att förslaget stoppades.

Folkpartiet har länge drivit att Sverige ska alla människor vård utan att de ska behöva vara rädda för polisen eller drabbas av stora skulder för vårdkostnader. Det är därför välkommet att regeringen har ändrat åsikt och nu vill utreda ett förslag om gömdas rätt till subventionerad vård. Det är också välkommet att partiets ungdomsförbund LUF driver en kampanj om detta. Även sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg engagerar sig i frågan.

Läkare i världen har avdelningar som bistår papperslösa i Stockholm med vård. Läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer hjälper till på frivillig basis. All heder åt dem och alla andra som aktivt jobbar med dessa frågor.

Som socialliberaler är det vår plikt att värna de mest. Folkpartiet har nu möjlighet att få till ett regeringsbeslut som går i linje med FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer: