fredag 28 maj 2010

Försäkringskassans siffror är positiva för Stockholms län

Av 2 743 personer i Stockholms län vars dagar i sjukförsäkringen tog slut vid årsskiftet har 1 784 personer valt att inte försöka återkvalificera sig till sjukförsäkringen, dvs hela 65 procent. Nationellt har över hälften av dem som lämnade sjukförsäkringen istället funnit ett jobb eller är i ett arbetsmarknadsprogram hos arbetsförmedlingen efter den så kallade arbetslivsintroduktion på tre månader. Det visar Försäkringskassans statistik som presenterades idag torsdag.

Vi får nu bekräftat att sjukförsäkringsreformen i sin helhet fungerar. De långa passiva sjukskrivningarna har ersatts av att människor får individuell hjälp att återfå och använda den arbetsförmåga man har.
Folkpartiet presenterade nyligen en rapport om sina slutsatser efter att ha gjort över 50 besök på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan runtom i landet. I stort sett alla besök har gett en positiv bild.
Det är den här bilden jag har fått i mina möten med dem som arbetar med reformen. Det är ljusa siffror som visar att över hälften har funnit en aktivitet genom Arbetsförmedlingen istället för passiv sjukskrivning.
Hämta rapporten här
http://www.folkpartiet.se/

Inga kommentarer: