torsdag 20 maj 2010

Hörapparater - igen

Först vill jag tacka Marianne Åhman för din kommentar till mitt tididgare inlägg. Blir jag invald i landstinget i höst kommer detta att bli en prioriterad fråga för mig.

Jag har tagit upp frågan med Folkpartiets handläggare i landstinget, Cecilia Carpelan. Hon berättar att hälso-och sjukvårdsnämnden är på gång att fatta beslut om vårdval för basal hörselrehabilitering, dvs hörapparatutprovning. Det finns sedan tidigare fritt val av hjälpmedel vilket innebär att man kan välja apparat mot en tilläggskostnad.

Köerna och väntetiderna har blivit mycket kortare vilket framgår av Vårdguiden.

Men fortfarande blir det inte lika enkelt som att köpa glasögon!

Inga kommentarer: