tisdag 25 maj 2010

Vad kan Carl Bildt göra för mot avrättningarna i Iran?

Nyligen avrättades fem politiska fångar i Iran. Därtill har regimen fastställt dödsdomen för ytterligare sex politiska fångar för deras medverkan i regimkritiska protester. Dessa dödsdomar kan verkställas när som helst om kraftfulla internationella påtryckningar uteblir. Kraftfulla fördömanden i ord är självfallet positiva men har tyvärr visat sig otillräckliga inför prästerskapets diktatur. Den iranska regimen fortsätter att systematiskt negligera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt andra internationella konventioner.

Därför har jag ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt på vilket sätt han i Sverige och i internationella sammanhang har för avsikt att arbeta för att förhindra fortsatta avrättningar i Iran.

Jag ser fram emot hans svar.

Inga kommentarer: