torsdag 6 augusti 2009

Annorlunda barnbarn

Chock blandad med glädje och oro för framtiden. Så upplever de flesta mor-och farföräldrar att få ett barnbarn med funktionshinder. Hur ska det gå för barnet och dess familj? Hur ska föräldrarna klara av det? Och syskonen? Hur kan de bli till stöd och hjälp?

I Annorlunda barnbarn (CURA) tar Monica Klasén Mc Grath klokt och insiktsfullt upp mor-och farföräldrars situation, praktiskt och känslomässigt, när det fått ett barnbarn med funktionshinder. I intervjuer får vi möta far- och morföräldrar och föräldrar som berättar om svåra erfarenheter, men också om det positiva, om glädjen över att vara förälder, eller mor-och farförälder, om kärleken och stoltheten över barn och barnbarn. De talar också om de känsliga relationerna mellan föräldrar och mor-och farföräldrar kring ett funktionshindrat barn.

Författaren ger goda råd, beskriver vanliga funktionshinder och dess orsaker samt förmedlar kontaktuppgifter.

Trots allt som skrivits om barn med funktionshinder finns det hittills ingen litteratur eller forskning på detta område. Därför fyller Annorlunda barnbarn en viktig funktion.

Helena Bargholtz

1 kommentar:

Maria sa...

Hej Helena..
Ett bra inlägg. Jag tror att man borde forska på hela familjen om hur ett funktionshindrat eller förståndshandikappat barn påverkar hela familjen. Även syskonens uppväxt påverkas.