tisdag 11 augusti 2009

Öka statsbidragen till Lidingö och andra kommuner

Det väntar en tuff höst för landets kommuner, också Lidingö, inför arbetet med 2010 års budget. Kommunerna har stora ekonomiska problem. Även om det finns tecken på att den ekonomiska krisen vänt, att botten nåtts, så gäller fortsatt försiktighet. Det kan komma nya bakslag.

Risken är att när kommunerna ska betala ut socialbidrag till nya arbetslösa, så måste kommunerna spara in på välfärdens kärnområden för att få budgeten att gå ihop. Personal sägs upp i skolan och i äldreomsorgen. Då ökar antalet arbetslösa ytterligare och krisen förvärras.

Sverige bör formulera nya spelregler för den kommunala ekonomin. Statsbidragen behöver öka i lågkonjunktur för att dämpa nedgången i ekonomin och minska i högkonjunktur för att bromsa överhettning.

Nu hinns ett stort systemskifte för kommunal ekonomi inte med inför 2010. I stället behövs, enligt folkpartiet, förstärkningar genom ett antal miljarder i överföringar från staten. Det är fullt rimligt att tänka sig att förstärkningen är tillfällig, att ökade statsbidrag bara utgår under lågkonjunkturen och att de upphör i takt med att kommunernas egna skatteintäkter ökar igen.

Lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet, inte minst för ungdomar, sammanfaller med extremt stora ungdomskullar. Det betyder att under det närmsta året blir en stor utmaning för ungdomar att hitta jobb, även om Lidingös ungdomar förefaller jämförelsevis lyckligt lottade.

Det är bättre att den som saknar utbildning utbildar sig än att bara gå och slå dank. Därför är det, menar folkpartiet, en rimlig åtgärd att bygga ut antalet utbildningsplatser inom universiteten och vuxenutbildningen. Minst 10 000 nya utbildningsplatser lär behövas i början av nästa år.

Det finns, enligt folkpartiets bedömning, ekonomiskt utrymme för ytterligare väl genomtänkta reformer inför budgetåret 2010.

Men varning för ohämmad utgiftspopulism. Det finns i stort sett ingen statsutgift som inte den rödgröna oppositionen vill öka. Allt åt alla. De tre vänsterpartierna har sagt att de vill höja skatterna nästa år, dock inte så mycket som krävs för att betala alla löften.

Skattehöjningar under lågkonjunktur är fel. I stället bör ekonomin stimuleras. Att staten drar in köpkraft till exempel genom sänkta skatter under lågkonjunktur är direkt kontraproduktivitet.

Nu är det bara ett år kvar till valet. Det väger just nu jämt mellan riksdagsblocken. Två alternativ står mot varandra. Ska den ekonomiska politiken bygga på försiktighet och ansvarstagande eller populism? Jag är övertygad om att en stor majoritet av Lidingöbor väljer det första alternativet.

Inga kommentarer: