tisdag 2 juni 2009

Manliga makstrrukturer i media?

Hörde ett intressant inslag i radion om en undersökning som visar att männen dominerar stort på DN Debatt. Den debattsidan är ju den mest citerade av alla andra media. Konkurrensen att komma in är stenhård. Det vet jag av egen erfarenhet. De gånger jag medverkat i debattinlägg har det varit med män som medundertecknare. Svagheten med undersökningen är att man har inga uppgiftder på hur många kvinnor som skickat in inlägg och fått dem refuserade. Inte heller finns en jämförelse med andra tidningars debattsidor.

Forskningen lär fortsätta. Den är viktig för oss som vill se fler kvinnor som ledande samhällsdebattörer. Ökad makt i samhällslivet innebär inte bara fler kvinnor på viktiga politiska funktioner utan också fler kvinnor på tunga poster i näringslivet och stor synlighet i media.

Inga kommentarer: