söndag 14 juni 2009

Äntligen kan vuxencensuren för film slopas.

Jag har ingått i en referensgrupp för en översyn av filmgranskningslagen och skyddet för barn och unga mot skadligt medieinnehåll.

Nu har utredningen med översynen presenteras.Utredaren regeringsrådet Marianne Eliason föreslår bl.a. att möjligheten att censurera vuxenfilm avskaffas och att den fyra nuvarande åldersgränserna på barntillåten bio blir kvar: 7, 11 och 15 år. Någon 18 års gräns föreslår hon inte.

Det nya är att det allmänna aldrig kommer att hindra visning av film. Den nuvarande lagen är en begränsning av mötes- och yttrandefriheten och borde därför ha avskaffats för länge sedan. Det har gjorts försök som hindrats av riksdagen. Folkpartiet har länge drivit kravet på att vuxencensuren ska avskaffas.

I referensgruppen rådde enighet om att vuxencensuren ska bort. Bara KD vill ha en 18 årsgräns utöver den nuvarande fyra. Nu ska utredningen förhoppningsvis leda till en proposition från regeringen och ett beslut i riksdagen. Så kan Statens biografbyrå som svarat för filmcensuren gå i graven 2011- 100 år efter dess inrättande.

Inga kommentarer: