fredag 5 juni 2009

En vädjan till förnuftet. Tänk kallt på den globala uppvärmingen av Nigel Lawson

Visst vore det skönt att kunna tro på det budskap som Nigel Lawson predikar i En vädjan till förnuftet. Tänk kallt på den globala uppvärmningen (SNS förlag).

Författaren, som är tidigare energi-och finansminister hos Margaret Thatcher, är inte ensam i sin kritik av domedagsprofetiorna om klimathotet. Även andra debatörer och forskare ifrågasätter klimathotet, men de har inte lätt att komma fram i debatten.

Han ifrågasätter att den globala uppvärmningen skulle vara det stora hotet mot livet på jorden och anser att de åtgärder som föreslås mot hotet är orealistiska och politiskt omöjliga.

Lawson framför sin politiskt inopportuna kritik baserad på en gedigen litteraturlista och går igenom den globala uppvärmningens ekonomiska, politiska och moraliska aspekter. Han anser dock inte att status quo ska gälla utan för fram rationella åtgärder mot den globala uppvärmningen.

Det är en bok med ett budskap att fundera över. Kanske har han rätt. Åtminstone bör han tas på allvar.

Inga kommentarer: