torsdag 26 mars 2009

Wanja våndas

Kritiken mot Wanja Lundby-Wedin är hård från media och från "rörelsen". Och inte undra på. Hon har gått med , tydligen omedvetet, på ett pensionsavtal som gav AMF:s förre vd Christer Elmehagen en pension på över 60 miljoner kronor. Dessutom har hon 24 tunga styrelseuppdrag varav tio som ordförande. Hon pudlar men frågan är om det räcker för att hon ska återfå sin trovärdighet.

Varför har hon tagit på sig så många uppdrag utöver ordförandeskapet för LO, som borde mer än väl fylla hennes tid? Två antaganden: LO betalar förhållandevis låg ersättning för hennes ordförandeskap och räknar med att inkomsterna från styrelsearvoden ska kompensera detta eller att hon lider av "duktig flicka syndromet". Det kan också vara en kombination av dessa antaganden. Visst behövs det fler kvinnor på ledande poster i styrelser. Men det innebär inte att det ska vara samma kvinnor över allt. Framgångsrika kvinnor som Wanja måste dela med sig av uppdrag till andra kvinnor. Tacka nej, men föreslå en annan kvinna när valberedningarna hör av sig. På så sätt får fler kvinnor chans att visa att de också kan. Det är mitt förslag.

Inga kommentarer: