tisdag 10 mars 2009

Oklar kritik av UNIFEM från regeringen

Att dagen efter den Internationella Kvinnodagen få läsa på DN Debatt biståndsminister Gunilla Carlssons bedömning av UNIFEM (FN:s utvecklingsfond för kvinnor) som en ineffektiv biståndsorganisation är oroande och förvånande. En granskning av multilaterala biståndsorganisationer är viktig och regeringens initiativ att studera hur pengar används inom det multilaterala biståndet kan vara en grund för att ytterligare förbättra arbetet i organisationerna.

Jag ingår i styrelsen för UNIFEM Sverige. Vi har under 2008 haft kontakt med UD för att diskutera det då pågående bedömningsarbetet, men granskningsmaterialet har förblivit otillängligt för oss Vi har ingen detaljkunskap om på vilket sätt granskningen har genomförts och har därför svårt att bedöma de slutsatser som dras. Det är svårt att föreslå konkreta åtgärder när kritiken är så svepande. Detta innebär inte att vi försvarar en eventuell bristande effektivitet inom organisationen utan ser fram emot den dialog som regeringen föreslår.

UNIFEM är med internationella mått mätt en liten organisation. Sammanlagt har organisationen cirka 200 anställda varav cirka 130 arbetar i fält, dvs. på regional- eller länderkontor i utvecklingsländer. UNIFEM:s sexton nationella kommittéer, varav UNIFEM Sverige är en, har bland annat till uppgift att stödja UNIFEM:s arbete i världen genom att på olika sätt informera om det arbete som UNIFEM utför. Andra uppgifter för de nationella kommittéerna är att påverka regeringar att öka stödet till UNIFEM samt att bedriva insamlingsverksamhet till stöd för utvecklingsprojekt. UNIFEMs viktiga arbete måste fortsätta.

1 kommentar:

Anonym sa...

För egen del blev jag förvånad när Maj-Britt Theorin talade på Kvinnodagen den 8/3 och
sa att den dominerande dödsorsaken för kvinnor mellan 15-44 år i Europa
är mäns våld mot kvinnor.

Det är ju en lögn!