måndag 16 mars 2009

Brevlådestriden

Jag läser i tidningen Din Bostadsrätt om min gode vän Anders Noréus, som bor i Vasastan och där drabbats av att Posten vägrar att dela ut posten på Gästrikegatan. Han och de andra boende måste hämta posten på närmaste postkontor. Skälet är att brevinkasten sitter fel ur arbetsmiljösynpunkt. Vad som fungerat i hundra år gäller plötsligt inte längre. Nya dörrar kräver Posten för fortsatt utdelning i brevlådorna.

Att postfacken hos postkontoret är placerade för högt eller nere på golvet tycks inte vara ett arbetsmiljöproblem. Anders och hans grannar misstänker att brevbärarna vill slippa trapporna och ha postboxar i entrén istället. Säkert är det så. Det är rätt rimligt tyckder jag, som själv bor i ett hus med postfack. Men varför vågar Posten inte ta upp diskussioner direkt med de boende om detta?

1 kommentar:

Urban Koistinen sa...

Ny dörr är dyrt och onödigt. Sätt upp en plastlåda på rätt höjd istället!
(Min expertis: Är skyddsombud för tidningsbud.)