söndag 30 mars 2014

Orimliga krav på Lidingö från SjöfartsverketHur kan statliga myndigheter agera så korkat och okänsligt som Sjöfartsverket och Länsstyrelsen gör när det gäller Lidingöbron.


Det undrar jag när jag läser i Lidingö Tidning att staten lägger sig i bygget av nya bron.


Jag har tidigare kritiserat länsstyrelsen för att driva på reparationen av broklaffen på tågbron. De senaste tio åren har den inte varit öppningsbar. Att nu inför en snar rivning av bron fortsätta att driva frågan är helt orimligt. Jag vet att man stöder sig på en dom i miljööverdomstolen. Men sunt förnuft måste innebära att domen inte skulle behöva verkställas.


Nu kräver Sjöfartsverket att den nya bron antingen ska vara öppningsbar eller minst 11, 5 meter hög. Båda dessa krav är orimliga som också framgår av artikeln. Varje broöppning skulle försena trafiken med  7 - 10 minuter liksom en brant backe för cyklisterna skulle  motverka landstingets och kommunens strävan att få lidingöborna att ställa bilen hemma.


Sjöfartsverket anklagar nu kommunen för att motarbeta utvecklingen av sjöfarten. Det är ett mycket egendomligt påstående. Vad är det för utveckling man syftar på? I alla år har ju mindre båtar, motorbåtar och segelbåtar med lägre master, kunnat passera under bron. Innebär utvecklingen för Sjöfartsverket att båtarna måste bli allt större? Är det verkligen eftersträvansvärt? Jag tycker inte det.


 


 

Inga kommentarer: