fredag 18 oktober 2013

Skönt att slippa en folkomröstning om Centrum-Torsvik på Lidingö

Nu är det klart att det inte blir någon folkomröstning om utvecklingen av Centrum-Torsvik. Det blev  en stundtals hätsk debatt om vilket av de fem planförslagen som skulle vara det bästa. Detta trots att det gjordes klart från kommunledningen att inget av förslagen var tänkta att genomföra fullt ut, utan bara vara underlag för fortsatta förslag.

Detta var förvirrande för många som tolkade planförslagen som färdiga förslag.

Att få fram ett bra underlag för en folkomröstning anser jag skulle vara ommöjligt och har därför hela tiden varit skeptisk till en folkomröstning. Inte bara detta är ett problem. Det gäller också att få tillräckligt många att delta i en folkomröstning för att en ska få legitimitet.

Men efter remissomgången rörande planerna framstår det klart att lidingöborna inte vill ha några stora drastiska förändringar. Alliansen i Lidingö stadshus, M,FP,KD, accepterar detta och därför kommit överens om att inte lägga fram ett förslag om folkomröstning.

Skönt tycker jag och flera andra folkpartister. En omröstning skulle ha ägt rum den 25 maj 2014 samtidigt med valet till Europaparlamentet. Nu kan vi koncentrera oss på EU-valet.

Inga kommentarer: