onsdag 23 oktober 2013

Satsa på ambulanssjuksköterskorna.Det är viktigt att utveckla ambulanssjuksköterskans roll. Sjuksköterskan har en kvalificerad utbildning för att kunna göra självständiga bedömningar och sätta in rätt vårdåtgärder utanför sjukhus.

 Här är samverkansprojektet Akademiska ambulansen betydelsefullt. Det genomförs i samverkan mellan landstinget, Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola, de lärosäten som bedriver ambulanssjuksköterskeutbildning i Stockholm.

Men Akademiska ambulansen är inte som det kanske låter en träningsambulans för studenter utan ska möjliggöra utveckling och kvalitetssäkring inom prehospital sjukvård och stärka det patientnära arbetet.  

Det bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete rörande ambulanssjukvården i Stockholms län i syfte att kunna erbjuda patienterna rätt vård på rätt nivå. Den patientnära forskningen och den prehospitala vården förstärks genom projektet den Akademiska ambulansen.

Inom landstinget finns också läkare på SoS Alarm som kan medverka i bedömningen av patienternas tillstånd. Ambulanssjuksköterskan och läkarens gemensamma bedömning gör det möjligt att se till att patienten hamnar på rätt vårdnivå. Det behöver inte alltid vara en akutmottagning.

Av stor vikt är därför en doktorsavhandling av Veronica Vicentes doktorsavhandling, där hon utvecklar en metod som innebär at äldre transporteras direkt till specialistklinik, t.ex. geriatriken och inte behöva ske via akuten. Det är efterlyst av många.

Det är helt uppenbart att ambulanssjuksköterskorna spelar en viktig roll när det gäller ambulanssjukvården och utvecklingen av den. De är ju specialistsjuksköterskor med ambulanssjukvård som specialitet. Jag har sett att det råder brist på sådana i dag och större lär den väl bli när ambulanssjukvården byggs ut. Därför hoppas jag att den satsning som landstinget gör, på Folkpartiets initiativ, på vissa grupper av specialistsjuksköterskor inom en snar framtid också kommer att omfatta ambulanssjuksköterskor. Den planerade översynen av hur landstinget kan göra det mer attraktivt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig kommer förhoppningsvis att också omfatta ambulanssjuksköterskor.

Det är spännande och viktiga saker på gång inom ambulanssjukvården, som kommer att påverka hela den framtida sjukvården.
 
(Detta inlägg gjorde jag igår vid landstingsfullmäktiges möte då ambulanssjukvården debatterades).

.

 

 

 

Inga kommentarer: