fredag 8 november 2013

Tiggarnas problem bör engagera kyrkan.

Jag är ledamot i Lidingö kyrkofullmäktige och kyrkorådet.
Häromkvällen  fattade vi beslut om budgeten för kyrkans verksamhet 2014.

Jag gjorde då följande inlägg.

Ordförande, ledamöter.

Jag yrkar bifall till budgetförslaget. Men det är ett par saker jag vill ta upp.
Det gäller den diakonala verksamheten. I dagens nummer av Kyrkans Tidning är huvudrubriken Tiggarna i Sverige en ny utmaning för kyrkan och det följs av en stort uppslagen artikel. Även om Lidingö just nu förefaller bara ha ett fåtal tiggare är det med säkerhet ett växande problem också  här på Lidingö.  Tiggarnas problem är naturligtvis en fråga på flera olika nivåer; europeisk, nationell och för stiftet. Men jag undrar ändå om vi här i Lidingö församling kommer att kunna göra något inom ramen för vår diakonala verksamhet. En annan grupp som vi också  särskilt måste uppmärksamma gäller de ensamkommande flyktingbarnen. De har det svår i saknaden av sina anhöriga.  Vad kan vi göra för dem?

Ett annat område gäller missionen. Den innebörd vi ger det i församlingen är en annan än den många utomstående förknippar med begreppet mission. Men det är en modern form av mission och så viktig nu när församlingen fortsätter att tappa medlemmar. Precis som det beskrivs i budgettexten når man ju ut också till människor utanför det  traditionella gudstjänsterna genom föredrag och bibelstudier. Jag har själv deltagit ett par gånger i ”Forum för kritiskt tänkande”. Det var mycket givande, även om jag kände mig lite förvirrad men på en högre nivå.

Vad jag hoppas är att denna missionsverksamheten också kommer att ta upp kontroversiella och brännande ämnen som t.ex. kristendomen kontra  islam. Jag tror att vi är många som vill lära oss mer om detta.

En tredje synpunkt gäller det som vi i FiSK, Fria liberaler i Svenska Kyrkan gick till val på. Det är inte så ovanligt att det finns familjepräster som följer familjen i både glädje och sorg. De döper barnen, konfirmerar de unga, viger dem och begraver de gamla.  Men eftersom vi idag inte längre föds, bildar familj och jobbar på samma ort i lika hög grad som förr är det av stor betydelse att det finns möjligheter att själv kunna påverka val av kyrka och präst. Detta är tyvärr med dagens kyrkliga system inte helt enkelt då en lokala kyrkoherden måste arvodera den präst som lånas in från en annan församling. Detta kostar ju extra pengar. Men det är ändå så viktigt att kunna tillmötesgå människors individuella önskemål. Det skapar förtroende för kyrkan att människor att få känna att man har en egen själasörjare. Vi måste i kommande budget hitta en ekonomisk lösning på detta.

Än en gång bifall till budgetförslaget.

 

Inga kommentarer: