torsdag 31 maj 2012

Han var väl inte alltid så snäll

Det var rubriken på Folkpartiets seminarium  häromdagen om våld mot äldre kvinnor och män i nära relationer på initiativ av Barbro Westerholm, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson. Detta är ett dolt problem. Man tror i allmänhet att detta bara drabbar yngre människor.

 Men så är inte fallet. En studie från Brottsoffermyndigheten visar att 13 procent av äldre män utsatts för någon form av våld och övergrepp efter det att de fyllt 65. Motsvarande andel för kvinnor var 16 procent.

Därför måste alla som möter äldre vara medvetna om risken att de är utsatta för våld i någon form.
Man måste "våga se, våga fråga, våga agera".

Våldet mellan makar och sambor är dock inte dominerande utan det är våld från barn, barnbarn och vårdpesonal. Det är särskilt skamfyllt att medge att man utsätts för våld av sina barn och barnbarn. Ofta är det orsakat av  missbruk.

Alla äldre och funktionshindade borde tillfrågas på vårdcentraler och sjukhus om de utsättas för våld.
I de flesta kommuner saknas ett medvetet  arbete för att ge stöd till våldsutsatta äldre. Hur är det på Lidingö?

Våld och övergrepp mot äldre och funktionshindrade är ett  dolt folkhälsoproblem. Därför vill Folkpartiet införa en anmälningsplikt vid misstanke om detta. Förebilden är den lagstiftning som gäller när barn far illa.Inga kommentarer: