fredag 25 maj 2012

Kriminalisera tvångsäktenskap och barnäktenskap

Justitierådet Göran Lambertz har utrett tvångsäktenskap och barnäktenskap  och överlämnat sitt betänkande "Skärpt skydd mot tvångsäktenskap" till justitieminister Beatrice Ask. Han föreslår att tvångs- och barnäktenskap ska kriminaliseras. Detta är efterlängtat av många.

UN Women www.unwomen.se i vars styrelse jag ingår är glada  och positivt på förslaget. Fler än 250 unga människor riskerar idag i Sverige  att giftas bort mot sin vilja. Enligt FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter, som kallas den globala jämställdhetslagen, ska kvinnor och män "ha lika rättigheter att ingå äktenskap av egen fri vilja, ha lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och vid eventuell skilsmässa och som föräldrar" (art. 16) .

UN Women menar att den lagändring som föreslås, får en viktig normerande effekt även om vi förstår att den kan uppstå luckor i tillämpningen.

Lagändringen är ett aktivt sätt att tillämpa FN:s kvinnokonvention.

Det ska också i sammanhanget påminnas om att sexuellt umgänge med barn är förbjudet i Sverige. Denna lag ska tillämpas fullt ut.

Inga kommentarer: