söndag 29 maj 2011

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

De senaste två lördagarna har jag tillsammans med några Lidingöliberaler kampanjat i Lidingö Centrum om de utsatta barnen. I går var det barnens dag i centrum och då passade vi på att dela ut folkpartipåsar med balonger, äpplen, godis och naturligtvis kampanjmaterialet.

Denna rikstäckande kampanj handlar om de mest utsatta barnen. Sådana finns också på Lidingö. Folkpartiet har med Torsten Engevik ordförandeposten i socialnämnden, som möter dessa barn. Men hur många det handlar om vet vi inte. Precis som gäller för misshandlade kvinnor finns det ett mörkertal.

Folkartiet för fram ett antal krav.

Varje barn som kommunen placerar har rätt till trygghet, omsorg och en bra skolgång.

Vaje barn ska ha en egen utsedd socialsekreterare som träffar barnen ofta. Det är det bästa sättet att upptäcka och förhindra missförhållanden.

De familjer som öppnar sina hem för barn med stora behov behöver utbildning och handledning för att klara sitt updrag.

Skäp kraven på behandlingshemmen. Inför auktorisation med tydliga kvalitetskrav som inte får underskridas.

Hjälp varje placerat barn att klara skolan. Att lyckas i skolan är viktigt för att det ska gå bra i livet.

Så tror vi att situationen för de utsatta barnen kan förbättras.

Inga kommentarer: