måndag 16 maj 2011

Oförsvarligt att försvara barnaga

I dag publicerade jag en artikel på webbtidningen Newsmill. Den handlar om barnaga. så här skriver jag.

Jag är glad att min partikollega och EU mininster Birgitta Ohlsson engagerar sig i kampen mot barnaga. Nu senast i en artikel på Newsmill på Europadagen den 9 maj. Som tidigare ledamot i Europarådet vet jag hur motigt det är. Kampen mot barnaga blev min viktigaste insats i Europarådet.

När jag blev rapportör för denna fråga fick jag mycket hjälp genom den engelska organisationen End Corporal Punishment.( www.endcorporalpunishment.org) Den startade efter flera upprörande fall av aga som lett till misshandel. Trots att många engelsmän inser det orimliga att använda aga som uppfostringsmetod har det hittills inte gått att få igenom ett förbud enligt svensk modell i parlamentet. Ett skäl påstås vara att den dåvarande premiärminstern Tony Blair försvarade barnaga.

Jag fick sällan uppleva en så het och engarerad debatt i Europarådet som den som min rapport 2004 gav upphov till. De engelska ledamöterna var starkt splittrade. Fransmännen var helt emot förbud tillsammans med andra katoliker.Tack och lov fick jag ändå majoritet för min rapport. Europarådets beslut leder bara till rekommendationer till medlemsländerna. Därför är det så viktigt att EU driver frågan så att förbud mot aga blir tvingande lagstiftning i medlems- och kandidatländer.

Det går att påverka genom upplysning och debatt. Det märkte jag när jag vid ett tillfälle redogjorde för min rapport. Då förklarade en av de rumänska ledamöterna att han aldrig mer skulle aga sin lilla flicka. Och Rumänien har infört för bud mot barnaga.

Även FN har tagit upp barnaga i sin rapport 2006 om att bekämpa vål barn. Så förhoppningsvis kan det leda till resultat i flera länder världen över.

Birgitta Ohlsson får inte släppa taget. Men det hänger inte bara på henne Både justitieminister Beatrice Ask och socialminister Göran Hägglund måste våga ta diskusionen med sina europeiska kollegor. De får inte ducka.

Små människors mänskliga rättigheter är lika viktiga som stora människors.

Inga kommentarer: