fredag 3 juni 2011

Anne Ramberg förvånar

När jag var riksdagsledamot med uppdrag i justitieutskottet träffade jag vid olika tillfällen Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Jag uppskattade hennes sätt att framföra sina och samfundets åsikter i olika rättsfrågor som riksdagen behandlade. Hon var ofta skarp och skicklig i sin kritik. Jag höll inte alltid med henne men hon imponerade.

Därför är jag förvånad över hennes starka försvar för kungen och hennes onyanserade kritik av medias hantering av honom. Hur kan hon vara så övertygad om hans oskuld? Läs här

När jag hörde radiointervjuen med henne undrade jag i mitt stilla sinne om hon, generalsekreteraren, förankrat sig och fått stöd av samfundets styrelse. Så förefaller nu inte vara fallet. Tvärtom får hon i sin tur kritik av bl.a.advokat Claes Borgström.

Själv vet jag inte vad jag ska tro. Jag som många andra undrar naturligtvis över varför kungens vän Anders Lettström tog kontakt med kriminella för att få tillgång till förmodade kompromenterade bilder. "Ingen rök utan eld".

Men jag vet vad jag tycker. En kung som inte inger respekt och förtroende är inget att ha.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ditt svar på Birger Schalugs fråga om monarkin vittnar bara om att för dig och Fp är makten viktigare än allt annat, att antipopulistiska förslag är trams som det inte ska läggas "något krut på"......ryggradslöst kallas det med ett annat ord